Hoogbegaafd
en heel gewoon

Herkenning
en erkenning

Thematisch
en doelgericht

Uitdagend en
stimulerend

Persoonlijke
aandacht, warm
en betrokken

Alle belangrijke data, vakanties en studiedagen staan in onze jaarkalender die we gedurende het schooljaar steeds actueel houden. De jaarkalender heeft een eigen knop in het menu zodat u er makkelijk bij kunt.