Skip to content

Als u dit leest, heeft u vermoedelijk een hoogbegaafd kind. Misschien twijfelt u of uw kind op de huidige school op de juiste plek zit. Of u weet al zeker dat dit niet zo is. Hoe dan ook, u bent op onze website  omdat u het beste wilt voor uw kind, zoals elke ouder. Alleen …wat is dat dan?

Dé beste school voor álle hoogbegaafde kinderen bestaat niet. Sommigen komen tot bloei op een reguliere basisschool, anderen niet. Wat u als ouder kunt doen, is goed onderzoeken: wat heeft welke school te bieden? Hoe ziet het onderwijs eruit? Hoe groot zijn de groepen? Hebben de leerkrachten voldoende expertise in huis? Krijgen de kinderen maatwerk? Tegen welke uitdagingen loopt uw kind aan en hoe zou een andere school dit aanpakken? En: hoe vóelt de school?

Voor welke kinderen biedt Quadratum passend onderwijs?

Quadratum is een school voor een specifieke doelgroep: (zeer) hoogbegaafde kinderen. Uw kind moet een IQ boven de 130 hebben. Dit dient u te kunnen aantonen aan de hand van een zo uitgebreid mogelijk onderzoek door een erkend orthopedagogisch bureau of een psycholoog met expertise op het gebied van hoogbegaafdheid. Het onderzoek mag niet ouder zijn dan twee jaar.

Maar: niet alle hoogbegaafde kinderen zijn hetzelfde en hebben dezelfde onderwijsbehoeften. Daarom kijken wij bij elk kind individueel en héél zorgvuldig of wij kunnen bieden wat het kind nodig heeft. Daarbij baseren wij ons op het SOP (School-ondersteuningsprofiel) en de samenstelling van de groep waar uw kind voor in aanmerking komt. We vinden het namelijk erg belangrijk dat elk kind op de juiste school onderwijs kan volgen. Als dat bij ons is – mooi! Soms kunnen wij niet voorzien in de ondersteuningsbehoefte van uw kind. U kunt daartegen nog  bezwaar maken.

“Mijn zoon gaat weer met plezier naar school. Hij wordt hier echt gezien.”

U heeft interesse in onze school – hoe nu verder?

Stap 1

Neem contact met ons op via 010 – 790 11 49. Vraag naar onze directeur Bert Wierenga. Mailen kan ook: B.Wierenga@kindenonderwijsrotterdam.nl.
Geef aan dat u zich heeft verdiept in onze school en afweegt of Quadratum een passende school kan zijn voor uw kind. U kunt dan een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Stap 2

Tijdens het kennismakingsgesprek neemt u het IQ-onderzoek mee, vertelt u over uw kind en vertellen wij over Quadratum.

Stap 3

Na het gesprek kunnen we overgaan tot een formele aanmelding en ontvangt u van ons een aanmeldingsformulier. Daarin beantwoordt u vragen over uw kind. De geboortedatum, het woonadres, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we informatieplicht van ouders.

Stap 4

Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier gaan we hier mee aan de slag en start voor ons de onderzoeksperiode van 6 weken. Indien wij meer tijd nodig hebben voor het onderzoek, kan de onderzoekstermijn worden uitgebreid met 4 weken (maximaal 10 weken dus). Mocht hiervan sprake zijn, dan informeren wij u hierover schriftelijk. Tijdens de onderzoeksperiode nemen wij altijd -met uw toestemming – contact op met de huidige school. Na uiterlijk 10 weken krijgt u van ons dus een schriftelijke reactie of wij uw kind wel of niet kunnen plaatsen op grond van de ondersteuningsbehoefte afgestemd met ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken.

Aan de hand van het IQ onderzoek, de adviezen die uit het onderzoek komen en de informatie van de vorige school beoordelen wij zorgvuldig of uw kind op Quadratum op zijn plek zal zijn.

Als uw kind plaatsbaar is, maar er geen plek is op Quadratum plaatsen we hem/haar op de wachtlijst*. Zodra er plek is, bekijken we welk kind in aanmerking komt, waarbij broertjes en zusjes voorrang hebben.

Stap 5

Vervolgens spreken we een meeloop-dag af voor uw kind. Deze vindt meestal plaats in de laatste week voor een vakantie. Uw kind kan dan ná de desbetreffende vakantie starten. In individuele gevallen kunnen wij van bovengenoemde procedure afwijken.

Heeft u nog vragen over de aanmeldcriteria of -procedure?

Neemt u gerust contact met ons op. Stuur een mail naar directeur Bert Wierenga via B.Wierenga@kindenonderwijsrotterdam.nl. Of belt u naar onze administratie: 010 – 790 11 49.

*Op dit moment hebben we twee groepen op Quadratum. Groep 5/6 en groep 6/7/8.
Groep 5/6 zit vol voor het schooljaar 2023-2024 en wij hanteren een wachtlijst voor plaatsing in schooljaar 2024-2025, mogelijke instroom vanaf groep 6. In groep 6/7/8 is dit schooljaar nog ruimte voor enkele nieuwe leerlingen.

Back To Top