Skip to content

Onze MR bestaat uit een ouder en een leerkracht. Samen vergaderen zij zes keer per jaar over beleidszaken. Ze adviseren de directie over bijvoorbeeld de begroting en het vakantierooster en praten mee over onderwijsinhoudelijke zaken. Ook het vaststellen van de schoolgids behoort tot hun taken.
De bevoegdheden van de MR staan beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen.

De actuele samenstelling van onze MR:

  • Wineke van Dalen (leerkracht)
  • n.t.b. (ouder)

Wilt u contact opnemen met de MR? Mail naar mrquadratum@kindenonderwijsrotterdam.nl.

Bij de opstart van Quadratum (toen nog met een andere naam) is een stuurgroep opgezet om beleidsmatig mee te denken zolang het nodig was. Met ingang van het schooljaar 2019/2020 is de stuurgroep opgeheven. Susan Stolze – voormalig lid van de stuurgroep – blijft als klankbord beschikbaar.

Back To Top