Hoogbegaafd
en heel gewoon

Herkenning
en erkenning

Thematisch
en doelgericht

Uitdagend en
stimulerend

Persoonlijke
aandacht, warm
en betrokken

Uitzonderlijke omstandigheden

Soms zijn er uitzonderlijke omstandigheden waardoor het nodig is om verlof voor uw kind aan te vragen. Bijvoorbeeld:

  • Als u verhuist.
  • Als uw kind het huwelijk van bloed- of aanverwanten (tot en met de 3e graad) wil bijwonen.
  • Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant (tot en met de 3e graad).
  • Bij overlijden van bloed- of aanverwant (tot en met de 4e graad).
  • Bij ambts- en huwelijksjubilea van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders.

Dit verlof moet u zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de directie indienen. Hiervoor kunt u een formulier bij de administratie vragen.

 

Medische afspraken

Heeft uw kind onder schooltijd een afspraak bij een arts of andere hulpverlener? Deze kunt u rechtstreeks aan de leerkracht doorgeven.