Skip to content

Uitzonderlijke omstandigheden

Soms zijn er uitzonderlijke omstandigheden waardoor het nodig is om verlof voor uw kind aan te vragen. Bijvoorbeeld:

  • Als u verhuist.
  • Als uw kind het huwelijk van bloed- of aanverwanten (tot en met de 3e graad) wil bijwonen.
  • Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant (tot en met de 3e graad).
  • Bij overlijden van bloed- of aanverwant (tot en met de 4e graad).
  • Bij ambts- en huwelijksjubilea van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders.

Dit verlof moet u zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de directie indienen. Hiervoor kunt u een formulier bij de administratie vragen.

Medische afspraken

Heeft uw kind onder schooltijd een afspraak bij een arts of andere hulpverlener? Deze kunt u rechtstreeks aan de leerkracht doorgeven.

Back To Top