Hoogbegaafd
en heel gewoon

Herkenning
en erkenning

Thematisch
en doelgericht

Uitdagend en
stimulerend

Persoonlijke
aandacht, warm
en betrokken

Basisvaardigheden (in de ochtend):

 • Rekenen
 • Taal
 • Spelling
 • Schrijven
 • (begrijpend) Lezen

 

Bijvoorbeeld aan de hand van:
 • Muiswerk
 • Engels
 • Little Bridge (methode Engels waar de leerlingen zelfstandig aan de computer mee werken)
 • Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
 • Diverse andere methodes

Verrijkende lessen (in de middag):

 • Alles-in-1-lessen: in deze lessen komen vakken aan bod komen als aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur(educatie), burgerschap, natuur, techniek, spelling, lezen, woordenschat, taalvaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden, de expressievakken – zoals beeldende vorming, toneel en muziek – en coöperatief werken.
  De vakken krijgen de kinderen niet los van elkaar, maar juist door elkaar heen. Zo leren zij om dwarsverbanden te leggen, zoals dat in het echte leven ook vaak nodig is. Ze begrijpen veel beter waaróm ze iets leren en blijven gemotiveerd.
 • Alles-in-1-thematijd: de kinderen gaan binnen het actuele thema zelf aan de slag met een project. Ze maken bijvoorbeeld een kunstwerk, verzinnen een verhaal of bedenken een toneelstuk. Wat veel leerlingen als bijzonder leuk ervaren: geregeld hebben we groepsdoorbroken thematijd. Dan werken leerlingen uit verschillende groepen samen aan een project.

 

Bewegingsonderwijs / Lekker Fit! :

 • 3 x per week gym (maandag, woensdag en vrijdag)

Wat is Lekker Fit! ?

Het programma Lekker Fit! richt zich vooral op scholen in Rotterdamse wijken waar overgewicht voorkomt. Het programma wil zorgen dat gezond eet- en beweeggedrag weer vanzelfsprekend wordt. Lekker Fit! houdt in: extra gymlessen, samenwerking met sportclubs, een fit-test en een lespakket.

Belangrijk is de ‘gymleraar nieuwe stijl’, die deels door de gemeente wordt gesubsidieerd. Deze docent verzorgt niet alleen de bewegingslessen, maar brengt kinderen ook in contact met sportclubs. Ook de ouders worden bij het project betrokken met verschillende voorlichtingsmogelijkheden, bijvoorbeeld over gezond eten of ontbijten.

Wat is Lekker Fit! op Quadratum?

 • Groepen 4 t/m 8 hebben 3 beweegmomenten per week.
 • De kinderen krijgen een speciaal LekkerFit! rapport.
 • Twee keer per jaar houden we een fit-test.
 • De kinderen krijgen speciale LekkerFit!-lessen in de klas.
 • We stimuleren gezonde traktaties.

Voor meer informatie: www.rotterdamlekkerfit.nl

Naast het Lekker Fit!-programma hebben de groepen gedurende de dag regelmatig korte beweegmomenten om even uit het hoofd te komen. Hiervoor gebruiken we onder andere Smartbreaks.

Beeldende vorming:

 • 1 x per week (donderdag)

 

Schaken:

 • 1x per week (donderdag)

“Het is tof dat de kinderen elkaar hier allemaal kennen omdat ze regelmatig met andere groepen samenwerken.”

Ateliers:

In elk themablok vinden onder schooltijd bijzondere, inspirerende workshops plaats. Deze zijn bedoeld om de kinderen kennis te laten maken met de meest uiteenlopende disciplines: van timmeren tot toneelspelen, van houtbewerken tot bomen ontdekken, van fotograferen tot sociaal circus en handlettering. De kinderen mogen hun top 3 aangeven en worden door school ingedeeld bij een van de workshops. Deze vinden vervolgens vier keer plaats binnen enkele weken.

 

Praktijklessen:

Een praktijkles is een extra les die past bij het actuele thema, meestal op een andere locatie. Van een bezoek aan het Rijksmuseum tot aan het vissen naar plastic afval in nabijgelegen wateren: tijdens de praktijklessen leren de kinderen actief meer over het onderwerp.

 

Gastlessen:

We streven naar minimaal één gastles voor elke groep binnen elk thema. Meestal is dit een gastles van een ouder die vanuit zijn beroep of hobby veel over het thema weet. Samen met de leerkracht bereidt de ouder de les voor, bijvoorbeeld aan de hand van ‘Samen in de klas’. Maar het kan ook een externe deskundige zijn.