Skip to content

Om zo goed mogelijk onderwijs aan hoogbegaafde kinderen te kunnen bieden, moeten we begrijpen wat hoogbegaafdheid inhoudt. Er bestaan veel misverstanden: ‘Deze kinderen kunnen allemaal lezen voordat ze naar school gaan. Later worden het allemaal wetenschappers. Ze kunnen alles vanzelf, want ze zijn toch zo slim?’ Op Quadratum zien we juist heel veel variatie. Onze leerlingen zijn hoogbegaafd, maar toch allemaal verschillend, met allemaal hun eigen talenten, karakters en interesses. En dat is mooi!

Dé hoogbegaafde leerling bestaat niet.

Verschillen

Sommige kinderen hebben heel veel kennis op een bepaald gebied, andere juist een ruime algemene kennis. De een wordt blij van ingewikkelde wiskunde of programmeren, de ander bloeit op als hij een gebouw mag bedenken of als hij een onderwerp in een getekend stripverhaal mag presenteren als PowerPoint. En net als op andere scholen zijn er stille en aanwezige kinderen, grappige en serieuze, kinderen die wild of juist liever rustig spelen.

Overeenkomsten

Toch hebben hoogbegaafde kinderen veel met elkaar gemeen. En dan bedoelen we niet alleen een hoog IQ. We zien bij velen een hoge gevoeligheid en alertheid, een sterk rechtvaardigheidsgevoel, een grote behoefte aan autonomie. ‘Mijn hoofd staat altijd aan’ is een zin die we al vaak hebben gehoord. Hoogbegaafde kinderen denken meer dan gemiddeld na over de wereld en over zichzelf, is onze ervaring. Ze leggen snel verbanden, peilen steeds hoe ze overkomen en hoe ze zich verhouden tot anderen.

Uitdagingen

Iedere ouder met een hoogbegaafd kind weet ook dat hoogbegaafdheid soms grote uitdagingen met zich meebrengt. Regelmatig zien we de angst om fouten te maken. ‘Het moet immers in één keer goed zijn’. Sommige leerlingen zijn op hun oude school niet voldoende gezien en uitgedaagd. Ze zaten misschien eens per week in een plusklas met ’ontwikkelingsgelijken’. Maar de rest van de tijd moesten ze zich aanpassen.

Vaak ontbreekt het de kinderen aan motivatie of weten ze simpelweg niet hoe ze tot leren kunnen komen. Het ene hoogbegaafde kind kropt emoties juist op, waardoor alles er soms in één keer uitkomt. Het andere kind gooit juist steeds alles metéén eruit. Voor al deze uitdagingen hebben we op Quadratum veel aandacht.

Back To Top