Hoogbegaafd
en heel gewoon

Herkenning
en erkenning

Thematisch
en doelgericht

Uitdagend en
stimulerend

Persoonlijke
aandacht, warm
en betrokken

Het team van Quadratum bestaat uit ervaren professionals die nagenoeg allemaal relevante opleidingen hebben gevolgd, bijvoorbeeld tot specialist hoogbegaafdheid (ECHA), talentbegeleider (Novilo) of gedragsspecialist (post-HBO-opleiding Educational Needs). Sommige teamleden zijn momenteel met een opleiding of specialisatie bezig.

Alle leerkrachten worden gecoacht door onze hoogbegaafdheids-specialist Janneke Breedijk. Wij blijven steeds werken aan de kennisontwikkeling van ons team en leren iedere dag weer van en met elkaar. Die grondhouding brengen we over op onze leerlingen. Ook als je volwassen bent, leer je steeds iets nieuws. En dat is juist leuk!

De rol van de leerkracht op onze school is meer coach dan kennisoverdrager. Door de juiste vragen te stellen ondersteunen we uw kind op weg naar zelfstandigheid en werken we samen aan het vergroten van ‘eigenaarschap’: het kind mag invloed hebben op zijn eigen leerproces en mag mede bepalen via welke weg het zijn doel bereikt.

Groep 5/6

Groep 4/5/6

Arlein Caelers

maandag, vrijdag

Jacqueline Philippen

dinsdag, woensdag, donderdag

Leerkrachtondersteuner: Arsineh Dekker

maandag, dinsdag, donderdag

 

Groep 7/8

Kim den Dunnen

maandag, donderdag, vrijdag

schooljournalist

Lieneke van Oosten

dinsdag en woensdag

Leerkrachtondersteuner: Arsineh Dekker

maandag, dinsdag, donderdag

Schaken

Vakleerkrachten

Kunst

Nina Vermeulen

donderdag

Muziek

Suzanne van der Meulen

dinsdag

Overige teamleden

Interne Begeleider, vertrouwenspersoon voor kinderen en ouders, anti-pestcoördinator

Ilse Preller

maandag, dinsdag en donderdag

Hoogbegaafdheids-specialist
X
X

Janneke Breedijk

vrijdag

ICT + leerkracht: Wineke van Dalen

wisselende dagen

Directie

Bert Wierenga

maandag t/m vrijdag

Administratie

Sita Ramdoelare

maandag, dinsdag, donderdag