Hoogbegaafd
en heel gewoon

Herkenning
en erkenning

Thematisch
en doelgericht

Uitdagend en
stimulerend

Persoonlijke
aandacht, warm
en betrokken

Het team van Quadratum bestaat uit ervaren professionals die nagenoeg allemaal relevante opleidingen hebben gevolgd, bijvoorbeeld tot specialist hoogbegaafdheid (ECHA), talentbegeleider (Novilo) of gedragsspecialist (post-HBO-opleiding Educational Needs). Sommige teamleden zijn momenteel met een opleiding of specialisatie bezig.

Alle leerkrachten worden gecoacht door onze hoogbegaafdheids-specialist Janneke Breedijk. Wij blijven steeds werken aan de kennisontwikkeling van ons team en leren iedere dag weer van en met elkaar. Die grondhouding brengen we over op onze leerlingen. Ook als je volwassen bent, leer je steeds iets nieuws. En dat is juist leuk!

De rol van de leerkracht op onze school is meer coach dan kennisoverdrager. Door de juiste vragen te stellen ondersteunen we uw kind op weg naar zelfstandigheid en werken we samen aan het vergroten van ‘eigenaarschap’: het kind mag invloed hebben op zijn eigen leerproces en mag mede bepalen via welke weg het zijn doel bereikt.

Groep 3/4/5

Annouke Knopper

Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

Op dinsdag krijgen de kinderen lessen van onze vakleerkrachten.

Sophie Dijkxhoorn

(stagiair pedagogiek)

maandag t/m donderdag (ook in groep 6)

Groep 3/4/5 werkt op dagelijkse basis met groep 6 samen. De groepen beginnen in hun eigen lokaal, met hun eigen leerkrachten. Na de start verdelen we de kinderen uit beide groepen over niveaugroepen waar ze instructies krijgen en aan diverse vakgebieden werken. Dit vindt plaats in verschillende ruimtes en in verschillende samenstellingen.

Groep 6

Sonja van Timmeren

dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Anne Ultee

maandag

Sonja van Timmeren

dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Sophie Dijkxhoorn

(stagiair pedagogiek)

dinsdag t/m vrijdag (ook in groep 6)

Groep 6 werkt op dagelijkse basis met groep 3/4/5 samen. De groepen beginnen in hun eigen lokaal, met hun eigen leerkrachten. Na de start verdelen we de kinderen uit beide groepen over niveaugroepen waar ze instructies krijgen en aan diverse vakgebieden werken. Dit vindt plaats in verschillende ruimtes en in verschillende samenstellingen.

Groep 7

Kim den Dunnen

maandag, donderdag, vrijdag

schooljournalist

Anne Ultee

dinsdag en woensdag

Groep 8

Lieneke van Oosten

maandag en dinsdag

Wineke van Dalen

woensdag, donderdag, vrijdag

lid medezeggenschapsraad (MR) en schooljournalist

Schaken

Vakleerkrachten

Gym

Ralph Balfoort

maandag, woensdag, vrijdag

locatie: gymzaal Meidoornstraat 55

Kunst

Elke van der Brugge

donderdag

Schaken

Rick Lahaye

donderdag

Overige teamleden

Interne Begeleider, vertrouwenspersoon voor kinderen en ouders, anti-pestcoördinator

Ilse Preller

Hoogbegaafdheids-specialist
X
X

Janneke Breedijk

vrijdag

Directie

Bert Wierenga

maandag t/m vrijdag

Administratie

Sita Ramdoelare

maandag, dinsdag, donderdag