Hoogbegaafd
en heel gewoon

Herkenning
en erkenning

Thematisch
en doelgericht

Uitdagend en
stimulerend

Persoonlijke
aandacht, warm
en betrokken

Het team van Quadratum bestaat uit ervaren professionals die nagenoeg allemaal relevante opleidingen hebben gevolgd, bijvoorbeeld tot specialist hoogbegaafdheid (ECHA), talentbegeleider (Novilo) of gedragsspecialist (post-HBO-opleiding Educational Needs). Sommige teamleden zijn momenteel met een opleiding of specialisatie bezig.

Alle leerkrachten worden gecoacht door onze hoogbegaafdheids-specialist Janneke Breedijk. Wij blijven steeds werken aan de kennisontwikkeling van ons team en leren iedere dag weer van en met elkaar. Die grondhouding brengen we over op onze leerlingen. Ook als je volwassen bent, leer je steeds iets nieuws. En dat is juist leuk!

De rol van de leerkracht op onze school is meer coach dan kennisoverdrager. Door de juiste vragen te stellen ondersteunen we uw kind op weg naar zelfstandigheid en werken we samen aan het vergroten van ‘eigenaarschap’: het kind mag invloed hebben op zijn eigen leerproces en mag mede bepalen via welke weg het zijn doel bereikt.

Groep 3/4

Marion van Kapel

maandag, dinsdag

Wineke van Dalen

woensdag, donderdag, vrijdag

Groep 3/4 vormt samen met groep 5 een onderwijskundige eenheid. Oftewel: Apart waar het moet en samen waar het kan! Iedere dag zijn er twee leerkrachten aanwezig die ook twee lokalen ter beschikking hebben.

Groep 5

Joke de Groot

alle dagen

Groep 5 vormt samen met groep 3/4 een ‘onderwijskundige eenheid’. Oftewel: Apart waar het moet en samen waar het kan! Iedere dag zijn er twee leerkrachten aanwezig die ook twee lokalen ter beschikking hebben.

Groep 6

Anne Ultee

maandag, dinsdag, woensdag

Kim den Dunnen

donderdag, vrijdag

Groep 7

Kim den Dunnen

maandag

Lieneke van Oosten

dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Groep 8

Patricia Verstijnen

maandag, dinsdag

Sonja van Timmeren

woensdag, donderdag, vrijdag

Vakleerkrachten

Gym

Ralph Balfoort

maandag, woensdag, vrijdag

locatie: gymzaal Meidoornstraat 55

Kunst

Elke van der Brugge

donderdag

Engels

Anna Minnigh

dinsdag

Schaken

Rick Lahaye

donderdag

Overige teamleden

Interne Begeleider, vertrouwenspersoon voor kinderen en ouders, anti-pestcoördinator

Marjolijn Selles

maandag t/m donderdag

Interne Begeleider
X
X

Ilse Preller

dinsdag, donderdag

Hoogbegaafdheids-specialist
X
X

Janneke Breedijk

dinsdag, vrijdag

Directie

Bert Wierenga

maandag t/m vrijdag

Administratie

Sita Ramdoelare

maandag, dinsdag, donderdag