Skip to content

Op 10 december 2018 is de inspectie op bezoek geweest bij Quadratum. Na gesprekken met leerlingen, ouders en teamleden heeft de inspectie geconcludeerd dat de kwaliteit van het Quadratum-onderwijs voldoende is. Daar zijn we best trots op!

Een uittreksel uit het inspectierapport:

 

Wat gaat goed?

Met de leraren zijn duidelijke afspraken gemaakt om de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen.

Het lesgeven: de leraren geven duidelijk uitleg en de organisatie van de les is in orde. Hierdoor letten de leerlingen op en is de onderwijstijd nuttig besteed.

Verder heerst er in de klas een veilige, positieve werksfeer waardoor de leerlingen tot leren komen. De school heeft een team dat betrokken is bij de schoolontwikkeling. Onder leiding van de nieuwe directeur leren de teamleden van elkaar en werken zij gericht aan de onderwijskwaliteit.

Wat kan beter?

Hoewel de kwaliteit van het onderwijs van de school voldoende is, zijn er nog enkele ontwikkelpunten.

  • Allereerst doet de school er goed aan het onderwijs regelmatig te evalueren.
  • Verder kan de school de resultaten van de kindgesprekken beter gebruiken bij de ontwikkeling van het kind.
  • Ook is het nodig om de aanspreekpersoon voor pesten bekend te maken bij de leerlingen.
  • Daarnaast kan de school het aanbod versterken door de leeromgeving uitdagender te maken en meer aandacht aan de sociale media te schenken.

Wat moet beter?

Er zijn geen punten waarvan de inspectie vindt dat ze beter moeten.

Het volledige rapport kunt u hier inzien: KwaliteitsonderzoekQuadratum2019

Back To Top