Hoogbegaafd
en heel gewoon

Herkenning
en erkenning

Thematisch
en doelgericht

Uitdagend en
stimulerend

Persoonlijke
aandacht, warm
en betrokken

In de leerlingenraad zit één vertegenwoordiger uit elke groep. De kinderen bespreken onderwerpen die op school leven, bijvoorbeeld:

  • Hoe kunnen we het schoolplein beter gebruiken?
  • Zijn de pauzetijden handig verdeeld?
  • Welke ‘Ateliers’ (workshops tijdens talentmiddagen) zijn uitdagend?
  • Hoe voorkomen we pestgedrag?

De leerlingenraad vergadert eens in de vier à zes weken.