Skip to content

In de leerlingenraad zit één vertegenwoordiger uit elke groep. De kinderen bespreken onderwerpen die op school leven, bijvoorbeeld:

  • Hoe kunnen we het schoolplein beter gebruiken?
  • Zijn de pauzetijden handig verdeeld?
  • Welke ‘Ateliers’ (workshops tijdens talentmiddagen) zijn uitdagend?
  • Hoe voorkomen we pestgedrag?

De leerlingenraad vergadert eens in de vier à zes weken.

Back To Top