Hoogbegaafd
en heel gewoon

Herkenning
en erkenning

Thematisch
en doelgericht

Uitdagend en
stimulerend

Persoonlijke
aandacht, warm
en betrokken

Elke groep heeft een klassenouder die als schakel tussen de leerkracht en de ouders optreedt. Deze klassenouder regelt praktische zaken die de groep betreffen. Dat kan bijvoorbeeld het regelen van hulpouders zijn of het doorgeven van belangrijke actuele informatie via de appgroep.