Hoogbegaafd
en heel gewoon

Herkenning
en erkenning

Thematisch
en doelgericht

Uitdagend en
stimulerend

Persoonlijke
aandacht, warm
en betrokken

BSO Quadratum van kinderopvangorganisatie Mundo zit in hetzelfde gebouw als onze school. De BSO heeft een eigen ruimte op de eerste etage, maar maakt bijvoorbeeld ook gebruik van het schoolplein, het kunstlokaal en het speellokaal. Geregeld gaan de kinderen naar het Pijnackerplein om daar in een andere omgeving te spelen. Wilt u gebruik maken van Voorschoolse Opvang (VSO) of vakantieopvang? Ook dat kan.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Mundo Quadratum