Skip to content

De Basisschool App

Via de Basisschool App sturen de leerkrachten of de directeur berichten naar ouders. Dit kunnen berichten voor alle groepen zijn of berichten voor alleen de eigen groep. Bent u de inlog-gegevens voor De Basisschool App kwijt? Deze kunt u bij de administratie opvragen.

In de app vindt u ook alle belangrijke data: vakanties, studiedagen, bijzondere activiteiten of andere relevante data.

Nieuwsflitsen

Elke groepsleerkracht streeft ernaar om 1-2 keer per maand nieuwsflits met relevante informatie vanuit de groep te sturen. Bijvoorbeeld: wat hebben de leerlingen gedaan? Welke creatieve werkjes hebben ze gemaakt? Welke bijzondere groepsgesprekken hebben plaatsgevonden? Wat speelt er in de klas? In de nieuwsflitsen is ook plek voor schoolbreed nieuws en leuke foto’s.

Nieuwsbrieven/nieuwsvideo’s

Minimaal vijf keer per jaar ontvangen de ouders een nieuwsbrief of nieuwsvideo. In de nieuwsbrieven schrijven leerkrachten, ouders en soms ook leerlingen over alles wat met de school te maken heeft: actuele informatie, achtergrondinformatie over bijvoorbeeld de methodes die we gebruiken, leuke wetenswaardigheden, tips en nog veel meer. In de nieuwsvideo’s laten we vooral zien wat de leerlingen hebben geleerd en gemaakt en delen we wat naast enkele nieuwtjes vooral sfeerbeelden.

We werken met een vaste redactie: Kim den Dunnen (leerkracht), Wineke van Dalen (leerkracht) en Bert Wierenga (directie). Daarnaast schrijven regelmatig ook andere ouders, leerkrachten en leerlingen artikelen voor de nieuwsbrief en werken leerkrachten en leerlingen mee aan de nieuwsvideo’s.

Bent u benieuwd naar eerdere nieuwsbrieven en nieuwsvideo’s? Deze kunt u terugvinden in ons archief.

Wilt u een artikel schrijven voor de volgende editie van de nieuwsbrief, beelden schieten voor een nieuwsvideo of lid van de redactie worden? Graag! Neem dan contact op met onze nieuwsredactie via NRQuadratum@kindenonderwijsrotterdam.nl.

De nieuwsbrieven of nieuwsvideo’s verschijnen steeds in de laatste week voor de vakantie. 

“De juffen begrijpen me hier beter.”

Nieuwsberichten

Op de eerste pagina van deze website kunt u regelmatig korte nieuwsberichten lezen over opmerkelijke of ludieke onderwerpen die het delen waard zijn. Onze nieuwsberichten kunt u teruglezen in het archief.

Gesprekken

In principe zijn bij alle gesprekken de ouder(s) en het kind aanwezig, tenzij leerkracht en ouder(s) in overleg besluiten om zonder kind in gesprek te gaan.

  • Startgesprek: tijdens dit gesprek aan het begin van het schooljaar is het de bedoeling dat de leerkracht het kind en zijn behoeftes beter leert kennen.
  • Voortgangsgesprek: dit gesprek vindt plaats in de herfst. De leerkracht informeert ouders en kind over het functioneren van het kind.
  • Rapportgesprek: naar aanleiding van het rapport informeert de leerkracht ouders en kind over het functioneren van het kind. Dit gesprek vindt twee keer per jaar plaats: begin februari en vlak voor de zomervakantie.
  • Overige gesprekken: deze vinden plaats indien de ouders of de leerkracht dit nodig of gewenst vinden.

Overige

Aan het einde van elk thema kunnen ouders tijdens de uitloopmiddag komen kijken naar het werk dat de kinderen tijdens het thema hebben gemaakt. De kinderen krijgen de gelegenheid om aan hun ouders te vertellen waar ze mee bezig zijn geweest. Deze uitloopmiddag vindt vijf keer per jaar plaats.

In onze schoolgids vindt u informatie over onze doelen, ons onderwijs en onze werkwijzen.

Back To Top