Hoogbegaafd
en heel gewoon

Herkenning
en erkenning

Thematisch
en doelgericht

Uitdagend en
stimulerend

Persoonlijke
aandacht, warm
en betrokken

Jaarkalender

Op onze jaarkalender staan alle belangrijke data die voor alle groepen relevant zijn: vakanties, studiedagen, bijzondere activiteiten, praktijklessen, Ateliers en andere wetenswaardigheden.

 

Ouderportaal ‘Mijnschoolinfo’

Via Mijnschoolinfo sturen de leerkrachten of de directeur berichten naar ouders. Dit kunnen berichten voor alle groepen zijn of berichten voor alleen de eigen groep. Bent u de inlog-gegevens voor Mijnschoolinfo kwijt? Deze kunt u bij de administratie opvragen.

 

Nieuwsflitsen

Elke groepsleerkracht verstuurt ongeveer eens in de twee weken een nieuwsflits met relevante informatie vanuit de groep. Bijvoorbeeld: wat hebben de leerlingen gedaan? Welke creatieve werkjes hebben ze gemaakt? Welke bijzondere groepsgesprekken hebben plaatsgevonden? Wat speelt er in de klas? In de nieuwsflitsen is ook plek voor schoolbreed nieuws en leuke foto’s.

Nieuwsbrieven

Minimaal vijf keer per jaar ontvangen de ouders een nieuwsbrief. Hierin schrijven leerkrachten, ouders en soms ook leerlingen over alles wat met de school te maken heeft: actuele informatie, achtergrondinformatie over bijvoorbeeld de methodes die we gebruiken, leuke wetenswaardigheden, tips en nog veel meer.

We werken met een vaste redactie: Kim den Dunnen (leerkracht), Sonja Markowski (ouder) en Bert Wierenga (directie). Daarnaast schrijven regelmatig ook andere ouders, leerkrachten en leerlingen artikelen voor de nieuwsbrief.

Bent u benieuwd naar eerdere nieuwsbrieven? Deze kunt u terugvinden in ons archief.

Wilt u een artikel schrijven voor de volgende editie of lid van de redactie worden? Graag! Neem dan contact op met onze nieuwsredactie via NRQuadratum@kindenonderwijsrotterdam.nl.

De nieuwsbrieven verschijnen in het schooljaar 2019/2020 op de volgende dagen:

16 oktober, 18 december, 19 februari, 22 april, 27 mei en 14 juli.

“De juffen begrijpen me hier beter.”

Nieuwsberichten

Op de eerste pagina van deze website kunt u regelmatig korte nieuwsberichten lezen over opmerkelijke of ludieke onderwerpen die het delen waard zijn. Onze nieuwsberichten kunt u teruglezen in het archief.

 

Gesprekken

In principe zijn bij alle gesprekken de ouder(s) en het kind aanwezig, tenzij leerkracht en ouder(s) in overleg besluiten om zonder kind in gesprek te gaan.

  • Startgesprek: tijdens dit gesprek aan het begin van het schooljaar is het de bedoeling dat de leerkracht het kind en zijn behoeftes beter leert kennen.
  • Voortgangsgesprek: dit gesprek vindt plaats in de herfst. De leerkracht informeert ouders en kind over het functioneren van het kind.
  • Rapportgesprek: naar aanleiding van het rapport informeert de leerkracht ouders en kind over het functioneren van het kind. Dit gesprek vindt twee keer per jaar plaats: begin februari en vlak voor de zomervakantie.
  • Overige gesprekken: deze vinden plaats indien de ouders of de leerkracht dit nodig of gewenst vinden.

Overige

Aan het einde van elk thema kunnen ouders tijdens de uitloopmiddag komen kijken naar het werk dat de kinderen tijdens het thema hebben gemaakt. De kinderen krijgen de gelegenheid om aan hun ouders te vertellen waar ze mee bezig zijn geweest. Deze uitloopmiddag vindt vijf keer per jaar plaats.

In onze schoolgids vindt u informatie over onze doelen, ons onderwijs en onze werkwijzen.