Hoogbegaafd
en heel gewoon

Herkenning
en erkenning

Thematisch
en doelgericht

Uitdagend en
stimulerend

Persoonlijke
aandacht, warm
en betrokken

Helaas gebeurt het weleens dat uw kind te ziek is om naar school te gaan. Belt u dan alstublieft vóór 08:45 uur met 010 – 790 11 49.

Als uw kind zonder afmelding niet op school verschijnt, nemen we contact met u op.