Hoogbegaafd
en heel gewoon

Herkenning
en erkenning

Thematisch
en doelgericht

Uitdagend en
stimulerend

Persoonlijke
aandacht, warm
en betrokken

We vinden het erg belangrijk dat de overstap van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) soepel verloopt. Wat doen wij daaraan?

  • Stichting Kind en Onderwijs heeft intensief contact met LMC, een samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs.
  • Daarnaast komt een delegatie van middelbare scholen de tweede helft van het jaar naar Quadratum toe om voorlichting te geven aan ouders.
  • Een groot deel van de leerlingen uit de bovenbouw neemt deel aan pregymnasia.
  • Wij volgen de kinderen die naar het VO zijn gegaan en nodigen sommige van hen uit om onze leerlingen over hun ervaring te vertellen.

 

Toetsen en advies

  • De entreetoets voor groep 7 vindt plaats in april.
  • Aan het eind van groep 7 krijgt uw kind een voorlopig schooladvies. Dit is gebaseerd op alle observaties, leerlingkenmerken, werkhouding, concentratie, inzet, methodetoetsgegevens, cito-gegevens en werk in de klas. Alles weegt mee.
  • Als uw kind in groep 8 zit ontvangt het in februari zijn definitieve advies, wederom gebaseerd op alle net genoemde onderdelen.

We volgen hiermee de afspraken en het tijdpad zoals in de Rotterdamse plaatsingswijzer Fokor beschreven.

“Het is tof dat de kinderen elkaar hier allemaal kennen omdat ze regelmatig met andere groepen samenwerken.”