Hoogbegaafd
en heel gewoon

Herkenning
en erkenning

Thematisch
en doelgericht

Uitdagend en
stimulerend

Persoonlijke
aandacht, warm
en betrokken

Quadratum heeft een actieve oudercommissie (OC) met een groot netwerk in en om de school. Deze ouders ondersteunen de leerkrachten bij het plannen en uitvoeren van diverse activiteiten. Ook verzamelt de OC ideeën van ouders, denkt mee over bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid, subsidies en fondsenwerving.

Voor het nieuwe schooljaar (2020/2021) zoeken wij weer enthousiaste leden!

Interesse? Stuur een mailtje naar directeur Bert Wierenga via B.Wierenga@kindenonderwijsrotterdam.nl.

 

Boekenmarkt op school, georganiseerd door de OC