Hoogbegaafd
en heel gewoon

Herkenning
en erkenning

Thematisch
en doelgericht

Uitdagend en
stimulerend

Persoonlijke
aandacht, warm
en betrokken

Schoolplein
Ik kom/wij komen helpen op:
Totaal aantal helpers
Ik kan meenemen: