Skip to content

Onze school begint om kwart voor 9, want sommige kinderen komen van wat verder weg. Als we binnenkomen gaan de jassen en tassen op de kapstok. We pakken een boek of een Donald Duck en beginnen op ons gemakje met lezen, lekker rustig in de klas!

Daarna beginnen we met werken en soms krijgen we een korte instructie, van alle vakken van die dag achter elkaar. We doen taal, rekenen, begrijpend lezen en spelling en elke dag gaan we wel op de computer, voor Muiswerk. Als het werk af is, tekenen we soms even of werken we aan ons werkstuk of verrijkingswerk. Als we iets niet weten, vragen we het aan een maatje of een klasgenoot of aan de juf. De juf vindt het fijn als we een vraag stellen!

Dan is het tijd om te eten en drinken en buiten te spelen. Als we weer binnen zijn, is er soms een dictee of een andere toets, je kunt ook verder met je werk als je dat nog niet af had. Op dinsdag is er Engels en op woensdag is er schaken. Andere dagen is verkeer of bijvoorbeeld gym. Wij gymmen samen met groep 4, dan doen we brainstorms, touwzwaaien of een zelfverzonnen spel op de mat en we hebben ook yoga. Bij muziek ging het de laatste keer over boomwhackers, superleuk!

Na de lunch zijn we ook nog buiten en ‘s middag is het thematijd. Ik denk wel dat de meeste kinderen dat het leukst vinden van de hele dag. We werken aan thema’s als De Gouden Eeuw, Afrika en Azië of Kunst. We maken een eigen mindmap over wat we al weten van het thema en bedenken eigen leervragen.

De antwoorden op de vragen komen in een presentatie, waarin je kunt laten zien wat jij nu van het onderwerp hebt geleerd. Sommige kinderen kiezen een PowerPoint als eindproduct voor de presentatie, maar een toneelstuk, een lied of een werkstuk kan natuurlijk ook.
Om kwart voor drie is het tijd om naar huis te gaan.

Back To Top