Skip to content

Nuttige en fijne studiedag

Hoe kunnen we onze leerlingen nóg beter begeleiden en lesgeven? Hierover gaan we tijdens onze studiedagen met elkaar in gesprek, steeds vanuit een andere invalshoek. Zo ook op 1 juli. Waar hebben we het deze keer over gehad?

 

Leerteams

Tot nu toe hebben we meestal met het hele team besproken hoe we een bepaald doel kunnen bereiken. Vanaf komend schooljaar willen we dit anders aanpakken: we hebben onze leerkrachten verdeeld over zogenaamde leerteams, waarbij we rekening hebben gehouden met hun expertises en interesses: wetenschap/ techniek, taal/rekenen en gedrag/sociaal-emotioneel leren. Elk leerteam is verantwoordelijk voor het uitwerken van doelen die uiteindelijk met het héle team worden besproken.

 

PPO

Tijdens de studiedag waren ook vertegenwoordigers van PPO (Passend Primair Onderwijs) aanwezig. Volgend jaar mogen wij namelijk structureler gebruik maken van hun expertise. Daar zijn we blij mee! Ze zullen vaker op onze school aanwezig zijn om mee te kijken en te denken waar het nodig is.

 

Positive discipline

Ook het onderwerp ‘positive discipline’ kwam (weer) aan bod. We hebben het gedrag van leerlingen ontrafeld, gekeken hoe volwassenen vaak op dat gedrag reageren en welke aanpak de leerling uiteindelijk het meest oplevert. Dat is namelijk vaak niet de aanpak die je intuïtief toepast.

Back To Top